BRIVPRATIGIE.LV

Brīvprātīgais darbs Jēkabpils novadā

Lai uzzinātu vairāk par brīvprātīgā darba iespējām Jēkabpils novadā, lūdzu sazināties ar Ligitu Upīti ligita62@tvnet.lv