BRIVPRATIGIE.LV

Reģioni


OrganizācijasNodarbinātības valsts aģentūra


Attīstīt brīvprātīgā darba iespējas, nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīgajam darbam.
61841620_1184756255039723_3372206779478835200_n_15745247472091.png
Untitled-1_15745246434370.jpg

CraftW.


Veidot brīvprātīgo darba platformu brivpratigie.lv

Attīstības platforma YOU+


Strādāt kā brīvprātīgā darba platformai, lai popularizētu brīvprātīgo darbu Liepājas pilsētas jauniešu vidū.