BRIVPRATIGIE.LV

Kļūsti par www.brivpratigie.lv administratoru savā reģionā!

Kļūsti par Brīvprātīgā darba informācijas sistēmas satura administratoru savā reģionā! Mēs aicinām Tevi kļūt par mūsu mājas lapas www.brivpratigie.lv satura administratoru savā reģionā, lai mēs visi kopīgi Latvijas sabiedrībai nodrošinātu gan iespēju pieteikties brīvprātīgajam darbam, gan piedāvāt iespēju darboties brīvprātīgi, VISOS LATVIJAS reģionos.

No 2016. gada 1.janvāra spēkā ir stājies Brīvprātīgā darba likums (http://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums). Likuma mērķis ir sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā. Likuma 10. pantā minētā Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēma – mājas lapa www.brivpratigie.lv, kuras mērķis ir attīstīt brīvprātīgā darba iespējas, nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīgajam darbam, ir vietne, kurā Tu atrodies šobrīd. Mājas lapa kalpos kā interneta vides palīgrīks visiem brīvprātīgajā darbā iesaistītajiem. Vēlamies atrast sadarbības partnerus (Informācijas sistēmas satura administratorus), kuri valsts reģionos ir gatavi kļūt par Informācijas sistēmas satura administratoriem.

 

Aicinām pieteikties tās pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuru darbība atbilst likumiem  "Par pašvaldībām", "Biedrību un nodibinājumu likums", "Brīvprātīgā darba likums" un statūtos ir noteikta Brīvprātīgā darba nodrošināšana, sekmēšana vai organizēšana, vai Sadarbības partnerim ir pieredze Brīvprātīgā darba sekmēšanas, nodrošināšanas vai organizēšanas jomā.

 

Ja esi ieinteresēts, sazinies ar mums un mēs Tevi iepazīstināsim ar izstrādāto mājas lapu www.brivpratigie.lv un tās administrēšanas procesu, pārrunāsim sadarbības līgumu un iespējamo sadarbības modeli, kā arī turpmākās darbības tās veidošanai.

 

info@brivpratigie.lv

Ints Teterovskis

e-pasts ints.teterovskis@nva.gov.lv, tel.nr. 29414158