BRIVPRATIGIE.LV

Piekļūstamības paziņojums

Nodarbinātības valsts aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni https://www.brivpratigie.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Piekļūstamības izvērtējums.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
Nodarbinātības valsts aģentūras vietne brivpratigie.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:
• Ir konstatēts liels daudzums ar kontrasta kļūdām, un tuvumā esošajiem attēliem ir vienādi alternatīvie teksti, vairākos saistītos attēlos trūkst alternatīvo tekstu. MK noteikumu 22. punktā minētie principi tiek ievēroti daļēji.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.12.2020. Izvērtēšanu veica Nodarbinātības valsts aģentūras Informācijas sistēmu attīstības un uzturēšanas nodaļa.

Piekļūstamības alternatīvas
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav ērti piekļūstams, saites uz noteiktām sadaļām, līdz problēmu novēršanas brīdim, iesakām virzīt kursoru no apakšas uz augšu. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem: Font Contrast, Color Enhancer, High Contrast u.c..

Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.
E-pasts: konsultacijas@nva.gov.lv
Tālrunis: 80200206
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīgā, LV–1010

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 14 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Sabiedrisko attiecību nodaļa”.
E-pasts: Sabiedrisko_att_nodala@nva.gov.lv
Tālrunis: +371 20256690

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja: Ivars Kukainis, Nodarbinātības valsts aģentūras ISUAN vadītājs