BRIVPRATIGIE.LV

Kontaktinformācija

 

Projekta vadītājs Ints Teterovskis - 29414158, ints.teterovskis@nva.gov.lv

Projekta koordinatore Ieva Arndte-Kokare - 67021803, ieva.arndte-kokare@nva.gov.lv

 

Reģionu pārstāvji:

Baldones novads:

Renārs Manuilovs, renars.manuilovs@baldone.lv, 28663569

 

Bauskas un Vecumnieku novadi:

Renārs Manuilovs, renars.manuilovs@jaunatnesmaidam.lv, 28663569

 

Daugavpils pilsēta:

Gunita Vanaga - gunita.vanaga@daugavpils.lv, 20231327

Artjoms Pučinskis - artjoms.pucinskis@daugavpils.lv, 28276276

 

Daugavpils novads:

Milāna Loča, milana.loca@dnd.lv, 26793922

 

Dobeles novads

Laine Sproģe - laine_sproge@inbox.lv, 26120523

 

Gulbenes novads

Renārs Biezais- renars.biezais@gulbene.lv, 26558220

 

Liepājas pilsēta

Brigita Dreiže - brigita.dreize@liepaja.lv, 29690010

 

Līgatnes novads:

Dace Bērziņa - dace.ligsk@inbox.lv, 26866855

 

Jelgavas pilsēta:

Sņežana Zenovjeva - snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv, 63005496

Linda Vovere - linda.vovere@dome.jelgava.lv, 63022724

 

Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Salas novads, Pļaviņu novads, Aizkraukles novads:

Ligita Upīte, ligita62@tvnet.lv, 26548737 

 

Talsu novads

Iveta Rorbaha- iveta.rorbaha@tnf.lv, 26596146

Simona Pētersone, ss.petersone@gmail.com,  27419368