BRIVPRATIGIE.LV

Kontaktinformācija

 

Projekta vadītājs Ints Teterovskis - 29414158, ints.teterovskis@nva.gov.lv 

 

Reģionu pārstāvji:


Aizkraukles novads

Inga Ramane, inga.ramane@aizkraukle.lv, 27063935

 

Baldones novads:

Renārs Manuilovs, renars.manuilovs@baldone.lv, 28663569

 

Bauskas un Vecumnieku novadi:

Renārs Manuilovs, renars.manuilovs@jaunatnesmaidam.lv, 28663569

 

Daugavpils pilsēta:

Artjoms Pučinskis - artjoms.pucinskis@daugavpils.lv, 28276276

 

Olaines novads

Baiba Valdmane - baiba.valdmane@olaine.lv, 67146038

 

Liepājas pilsēta

Brigita Dreiže - brigita.dreize@liepaja.lv, 29690010

 

Līgatnes novads:

Dace Bērziņa - dace.ligsk@inbox.lv, 26866855

 

Jelgavas pilsēta:

Sņežana Zenovjeva - snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv, 63005496

Linda Vovere - linda.vovere@dome.jelgava.lv, 63022724

 

Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Salas novads, Pļaviņu novads:

Ligita Upīte, nvoresursi@inbox.lv, 26548737