BRIVPRATIGIE.LV

Paldies ikvienam brīvprātīgajam no visas sirds!

 

Šajos svētkos darbojās rekordliels brīvprātīgo skaits - vairāk nekā 1350. Milzīgs paldies par entuziasmu, smaidiem un neaizstājamo darbošanos! Uzgavilējam ikvienam no mūsu sirsnīgajiem palīgiem! Brīvprātīgie bija neatņemama sastāvdaļa, lai svētki izdotos. Lielo ieguldīto darbu novērtē gan organizatori, gan dalībnieki, gan apmeklētāji, gan atbildīgie dienesti.

MISIJU KARTE