BRIVPRATIGIE.LV
Brīvprātīgā darba koordinēšana un organizēšana Jelgavas pilsētā
Bildes autors: JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde
Jelgavas pašvaldība 2011.gadā uzsāka brīvprātīgā darba koordinēšanu Jelgavas pilsētā. Kopš šī laika aktīvi darbojas jauniešu apvienība „Brīvprātīgie Jelgavai”, kurā ir reģistrēti vairāk nekā 260 cilvēku. Sākot ar 2013.gadu pašvaldībā darbojās Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes speciālists, kurš koordinē un organizē brīvprātīgo darbu pilsētā.

Katru nedēļu pirmdienās JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldē notiek brīvprātīgo sanāksmes - informācijas apmaiņa, darba plānošana un brīvprātīgā darba veicēju sagatavošana. 

Sākot ar 2014.gadu katru mēnesi tiek apkopota un nopublicēta mājas lapā www.jelgava.lv  informācija „Publisko aktivitāšu/pasākumu plāns darbam ar jauniešiem Jelgavā”, kurā atspoguļo brīvprātīgā darba veicēju rīkotos pasākumus un iespējamo dalību aktivitātēs.

Pārvaldes mājas lapas www.sip.jelgava.lv sadaļā “Brīvprātīgais darbs” ir nodrošināta informācijas pieejamība. Šajā sadaļā var atrast un aizpildīt tiešsaistes pieteikumus gan brīvprātīgā darba veicējiem, gan brīvprātīgā darba ņēmējiem.

Informācija par pasākumiem, kuros nepieciešama brīvprātīgo palīdzība, ir pieejama un nepārtraukti aktualizēta arī sociālajos tīklos: draugiem.lv, facebook.com, twitter.com

Pašvaldībā ir izveidota un pieejama grāmatiņa brīvprātīgā darba veicējam “Brīvprātīgā darba stundas”, kurā tiek atspoguļots brīvprātīgo paveiktais darbs, pienākumu apraksts un nostrādāto stundu skaits.

Populārākās jomas, kurās tiek nodarbināti brīvprātīgie Jelgavā ir: 
•       kultūra, izglītība un sports;
•       sociālā joma, labdarības pasākumi;
•       vides un dabas aizsardzība.
Pilsētas pasākumi, kuros piedalās brīvprātīgie:
•       Pilsētas svētki;
•       Ledus un Smilšu skulptūru festivāls;
•       vietējie, starptautiskie sporta sacensības un čempionāti;
•       BJC “Junda” nometnes „Lediņi” organizēšanas un vadīšanas darbi vasaras periodā;
•       labdarības pasākumi u.c.
Jelgavas iedzīvotāju  (īpaši jauniešu vidū) intereses veicināšanai par brīvprātīgo darbu un tās sekmēšanai, Jelgavas pilsētas pašvaldība katru gadu organizē brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākumu  „Gada brīvprātīgais Jelgavā”.

2014.gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība bija viena no iniciatoriem Latvijas mēroga konkursam “Gada brīvprātīgais 2014”, kurā apbalvoja brīvprātīgā darba veicējus no dažādiem Latvijas reģioniem, tostarp arī jelgavnieku Mārtiņu Ziebergu.