BRIVPRATIGIE.LV
Jelgavas pilsēta

JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldes speciāliste Sņežana Zenovjeva -

e-pasts: snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv; tālr.: 63005496

JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Linda Vovere -

e-pasts: linda.vovere@dome.jelgava.lv; tālr.: 63022724