BRIVPRATIGIE.LV
Daugavpils pilsētas dome
Galvenie uzdevumi: 1. Jaunatnes pasākumu organizācija, koordinācija un sagatavošana pilsētā; 2. Jauniešu neformālās izglītības pasākumu, programmu un projektu īstenošana; 3. Pieteikumu ES un citu finanšu instrumentu projektiem jaunatnes politikas jomā izstrādāšana; 4. Jauniešu vasaras atpūtas nometņu organizācija un koordinācija; 5. Jaunatnes nodarbinātības pasākumu organizācija un koordinācija; 6. Pašvaldībā apstiprināto projektu īstenošana jaunatnes politikas jomā.

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa 

Gunita Vanaga 
Vadītāja
Tālr.: 65422300; 27069620 
gunita.vanaga@daugavpils.lv

 

Artjoms Pučinskis 
Vecākais jaunatnes lietu speciālists 
Tālr.: 65422304, 27028209 
artjoms.pucinskis@daugavpils.lv