BRIVPRATIGIE.LV
Brīvprātīgais darbs Daugavpils reģionā
Brīvprātīgais darbs: 1. Jaunatnes pasākumu organizēšanā, koordinēšanā un sagatavošanā; 2. Jauniešu neformālās izglītības pasākumu, programmu un projektu īstenošanā; 3. Jauniešu vasaras atpūtas nometņu organizēšanā un koordinēšanā;

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa

Gunita Vanaga 
Vadītāja
Tālr.: 65422300; 27069620 
gunita.vanaga@daugavpils.lv

 

Artjoms Pučinskis 
Vecākais jaunatnes lietu speciālists 
Tālr.: 65422304, 27028209 
artjoms.pucinskis@daugavpils.lv