BRIVPRATIGIE.LV
Brīvprātīgais, pastāsti par savu labo darbu!
BrīvPRĀTĪGAIS! - vai esi tas, kas nesavtīgi un ar patiesu mīlestību veicot brīvprātīgo darbu, iedvesmo gan draugus, gan sabiedrību kopumā? Vai varbūt tāds ir Tavs kaimiņš, kolēģis, paziņa?

Pastāsti mums par šo cilvēku un to, ko viņš dara - mēs ļausim par to uzzināt arī citiem! Jo tikai labais - gan domās, gan darbos, vairo labo! Sazinies ar mums! - info@brivpratigielv.